Children of Moldova

Ne pregătim azi pentru generațiile de mâine

Ajutați-ne să aducem educația la toți copiii Moldovei.

Proiectul #Educație pentru toți

Ce promovăm?

Integritate

Integritatea este necesară atât în realitate cât și în mediul online. Etica muncii și integritatea sunt doi piloni pe care se clădește o personalitate a viitorului.

Educația

Educația este unul domeniu fundamental în orice societate dezvoltată. Nu putem imagina progresul în afara unui sistem educațional optim.

Long life learning

Învățarea pe tot parcursul vieții (Long life learning) reprezintă o necesitate în acest secol al ”vitezei”, fiind un deziderat major al Uniunii Europene.

Ce credem noi

Conform Declarației Drepturilor Omului, orice copil are dreptul la educație. Noi credem acest lucru și încercăm să aducem educația mai aproape de educabili prin intermediul mijloacelor e-learning și nu numai.

Sistemul educațional este foarte deficitar în majoritatea țărilor. Abandonul școlar, lipsa resurselor financiare… neajunsuri există peste tot, dar trebuie să găsim soluțiile optime de remediere a acestora.

Despre

Antoniu Martin, născut în Arad, România, are un doctorat în istorie contemporană, având ca domenii de interes științific relațiile internaționale, geopolitica și doctrinele politice. În decursul timpului, având ocazia să cunoască în mod nemijlocit Republica Moldova, Antoniu a dezvoltat mai multe proiecte în beneficiul cetățenilor moldoveni.

Cu o experiență în învățământul preuniversitar și universitar de peste 20 de ani, Antoniu a realizat în anii precedenți un studiu de caz asupra sistemului educațional din Republica Moldova. Convins fiind că doar o educație modernă și racordată la necesitățile existente poate asigura progres, Antoniu a lansat inițiativa Children of Moldova, care conține programul Dezvoltarea pshioeducațională a educabililor din Republica Moldova prin intermediul noilor tehnologii.

Având proiecte în domeniul tehnologiilor inovative, Antoniu a reușit, prin intermediul unei echipe pluridisciplinare, implicarea acestora și în domeniul educațional.

Create your website with WordPress.com
Get started